Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

CONNY BLOKKER 

          BUDGET & NABESTAANDEN CONSULENT

Inzicht en overzicht geeft rust

Hoe ontstaan schulden?

Problemen kunnen ontstaan door verandering van inkomen, bijvoorbeeld door ontslag, scheiding of overlijden. Uw leven en uw levenspatroon veranderd en soms is het lastig om dan het bestedingspatroon aan te passen aan de nieuwe situatie.

Ook komt het voor dat er andere problemen zijn waardoor de financiële administratie niet op orde is. Denk hierbij aan gezondheidsbeperkingen of geestelijke – en verslavingsproblematiek.

Een op de negen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar is laaggeletterd. Het begrijpend lezen van brieven en documenten is niet voor iedereen makkelijk te doen en dat kan schulden in de hand werken.

Mijn werkwijze

De cliënt staat centraal en de budgetcoach helpt bij het op orde brengen van de financiële situatie. In eerste instantie wordt een overzicht gemaakt van alle inkomsten en alle uitgaven. Het is belangrijk dat de cliënt volledige inzage geeft en vooral op basis van vertrouwen open staat om geholpen te worden.

Als de inkomsten en uitgaven in kaart zijn gebracht worden de eventuele schulden besproken. Waar van toepassing worden afspraken gemaakt met schuldeisers door de cliënt. Schuldeisers werken meestal graag mee aan een goede afbetalingsregeling. 

Indien de schulden problematisch zijn en niet afgelost kunnen worden dan overleggen we welke inkomens verruimende maatregelen en besparingen doorgevoerd kunnen worden. 

Tijdens het coachingstraject wordt zelfredzaamheid gestimuleerd en ontvangt de cliënt aanvullende budgettips.

Wat doet de Budgetcoach

De werkwijze is verdeeld in 4 stappen :

1. intake gesprek

2. plan van aanpak

3. begeleidingstraject

4. nazorg/stabilisatie

De cliënt staat centraal en het hele traject wordt op maat afgestemd op de persoonlijke situatie. Van begin tot eind is er contact tussen cliënt en budgetcoach door middel van persoonlijk bezoek, telefonisch en via mail.

Het coachingstraject bestaat uit de volgende activiteiten:

 • Intakegesprek
 • Opstellen plan van aanpak
 • Inventarisatie urgente en lopende zaken
 • Ordenen papierwerk
 • Opstellen budgetoverzichten
 • Berekenen Vrij te Laten Bedrag
 • Berekenen Afloscapaciteit
 • Beslagvrije voet berekenen
 • Schuldeisers aanschrijven
 • Aflossingsschema maken
 • Budget tips en besparingen
 • Controleert recht op toeslagen
 • Lange termijn budgetplanning
 • Nazorg en evaluatie